MARCONTA COMUNICACIÓN

 

 

 

MARCONTA COMUNICACIÓ-N

 

 

PROPOSTES I  SOLUCIONS per:

 

La Comunicació  Interna i Externa

La Comunicació  escrita

Els  Plans de Comunicació 

La Formació  de portaveus

Les Presentacions en  públic 

El Lideratge

Els Llibres corporatius

Les Accions de Relacions Públiques

Els Esdeveniments

El Protocol 

La Formació 

El Fundraising

La Docència acadèmica

La  Investigació i  La recerca 

La Gestió de Mitjans de Comunicació

 

 

 

 

 

 

 

BUFFET DE INICIATIVAS DE COMUNICACIÓ-N  |  marconta@marcontacomunicacion.es
Google