MARCONTA COMUNICACIÓN

 

 

 

Marta  González-Peláez      

MARCONTA COMUNICACIÓN

  

 

 És un plaer per a MARCONTA COMUNICACIÓ-N , rebre la seva visita a la nostra pàgina web; en ella esperem trobin solucions i idees en tots aquells assumptes relacionats amb la Comunicació i tot el seu àmbit. Estem per oferir-los respostes a les seves necessitats sempre amb qualitat i excel·lència.

Som un equip de professionals amb la capacitació i la formació  acadèmica adequada a els serveis que oferim.
Sabem el que fem sobre la base de la nostra formació intel·lectual, tenim experiènciasom professionals, no intrusos.

Moltes gràcies per confiar en Marconta.

 

 

 

 

 

BUFFET DE INICIATIVAS DE COMUNICACIÓ-N  |  marconta@marcontacomunicacion.es
Google